Letný splav Hrona (2021)

Letný splav Hrona (autor foto: Milan Černický)

Letný splav Hrona (autor foto: Milan Černický)

V sobotu 14. augusta 2021 dva plne obsadené šesťmiestne rafty splavili horný úsek rieky Hron z obce Nemecká do mestskej časti Šalková.

-MH-

komentáre 2 k článku “Letný splav Hrona (2021)”

  1. Dušan Šišlák píše:

    Jano H. bol zrazu bez čiapky, jednoducho odplávala. S vysokou pravdepodobnosťou bola stratená. Po viac ako hodine Jano zakričal, že vidí svoju čiapku na hladine. Oslávili sme. No onedlho zahlásil, že stratil aj topánku, tú sme už naisto v duchu pochovali. Bolože to radosti, keď po ďalšej takmer hodine oznámil, že ju zbadal plávať kúsok od brehu. Opäť vypukla všeobecná radosť. Aj z tohto hľadiska to bola šťastná plavba! Dušan Š.