Výstup na Veľký Mengusovský štít (2431 m)

Trasa Popradské pleso – Hincovo pleso je bezproblémová a dá sa urobiť za 1,5 hodiny. Ak máme dobrú viditeľnosť, na východnej strane plesa vidíme hradbu Mengusovských štítov. Od pravej strany to bude Východný Mengusovský štít, Mengusovské sedlo, kde v minulosti viedla značená trasa, Stredný Mengusovský štít, Veľký Mengusovský štít, Hincovo sedlo a Čubrina. Pri Hincovom plese je informačná tabuľa, pri ktorej treba prekročiť potok vytekajúci z plesa a pokračovať tesne popri hladine okolo plesa. Asi v polovici východného brehu Hincovho plesa začneme pozvoľna stúpať. Treba nájsť slabo vychodený chodník, ktorý má miestami označenie z kamenných mužíkov. Stúpame stále šikmo v pravom traverze, miestami už dosť strmo, až sa priblížime pod steny Veľkého Mengusovského štítu. Strmý suťový traverz nás privedie k miestu, kde začína prah Mengusovskej lávky. Celá lávka je chodecký terén, až na tento nástupný prah, kde treba liezť asi 15 m obťiažnosťou I-II. Mengusovská lávka nás privedie na hlavný tatranský hrebeň medzi vrcholom Veľkého Mengusovského štítu a Hincovým sedlom. Tu sa naviažeme, ak to okolnosť nekáže skôr. Na vrchol Veľkého Mengusovského štítu môžeme vystúpiť priamo po hlavnom hrebeni, kde je pevná skala z obrovských skalných blokov, no obtiažnosť II-III. Druhá trasa začína asi 10 metrov pod hlavným hrebeňom, kde končí sutinový žľab Mengusovskej police. Šikmo vpravo vidíme rampu, dlhú asi 15-20 m. Začiatok rampy ide pod previsom a treba tam obchádzať balvan (niekto aj štvornožky). Rampa nás privedie po jednej dĺžke lana do štrbiny, kde odbočíme kolmo vľavo hore, kde je pevná skala a dobré chyty (II.). Výstupom sa dostaneme na západnú časť hlavného vrcholu. Po hrebeni vpravo do štrbiny. Zo štrbiny vľavo na severnú (poľskú) stranu, nasleduje mierny výšvih a sme na vrchole. Táto trasa má obťiažnosť I-II.

Komentáre sú uzavreté.