Záchrana na horách

Kto hradí záchranu na horách?

Pri jednom výstupe vo Vysokých Tatrách sme sedeli na vrchole a odpočívali pohľadom do dolín pod nami. Vtom preletel vrtuľník a zmizol za hrebeňom. Ako je to splatením za záchranu vrtuľníkom u nás? Spýtal sa priateľ.

Za riadenie záchrany v horstvách, nad priepasťami a v jaskyniach je zodpovedná Horská záchranná služba (ďalej len HZS). Ambulancia Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej len VZZS), sa na záchrane v spomínaných terénoch môže zúčastňovať samostatne alebo v súčinnosti s HZS. Záleží to od miesta udalosti, charaktere zranenia a aktuálnych meteorologických podmienok.

1A: Ak zásah vykoná ambulancia VZZS samostatne a ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti (vyšetrenie, ošetrenie, následný transport), tak je zásah VZZS hradený zo zákonného zdravotného poistenia (ďalej len ZZP) pacienta. Keďže každý jeden zásah je v zdravotnej poisťovni posudzovaný individuálne, môže dôjsť k výnimkám, ako napríklad vplyv alkoholu, kedy zdravotná poisťovňa môže odmietnuť zásah uhradiť.

2A : Ak ambulancia VZZS vykoná zásah samostatne a nejde o poskytnutie zdravotnej starostlivosti (pátranie, evakuácia turistu, pretože sa už nevie pohybovať v teréne, ktorý je nad jeho schopnosti), takýto zásah nie je hradený zo ZZP, pretože nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Náklady za zásah hradí v tom prípade zachránený.

Ak ambulancia VZZS zasahuje v súčinnosti s HZS (je treba na palubu pribrať záchranára HZS), tak v podstate tiež vznikajú dve situácie:

1B: Ak sa zasahuje za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosť a zdravotná starostlivosť sa poskytne, tak takýto zásah hradí zdravotná poisťovňa pacienta. Podľa toho, čo vykonáva HZS v rámci zásahu, môže, ale nemusí žiadať HZS platbu za svoju technickú časť zásahu, ktorú by si musel zachraňovaný človek zaplatiť sám.

2B: Ak sa zasahuje za iným účelom, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na zásahu sa zúčastňuje HZS (záchranár HZS na palube), tak nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zásah si musí zachraňovaný človek zaplatiť sám. Iný účel je najčastejšie vyslobodenie z terénu, pretože sa zachraňovaný nevie pohybovať v náročnom teréne, ale tiež pátranie po stratených osobách a iné.

ZÁVER
Odporúčame turistom zabezpečiť si  komerčné poistenie do hôr, ktoré vie pokryť náklady, spojené so záchranou. A to pre prípad, že zachraňovaný človek nepotrebuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale potrebuje v podstate len technickú pomoc, alebo pre prípad, že AMBULANCIA VZZS nemôže vykonať záchrannú akciu za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre nepriazeň počasia. Vtedy záchranu vykonáva HZS, ktorá si podľa zákona za vykonanie zásahu účtuje platbu. Pomer CENA ZA POISTKU a CENA ZA ZÁCHRANU je absolútne irelevantná. Kto sa nepoistí, koná trestuhodne.

Poznatky nie sú záväzné a slúžia len ako všeobecná informácia, ako prebiehajú platby medzi poistencom, zdravotnou poisťovňou, HZS a VZZS. Každý jeden zásah má individuálny charakter a je posudzovaný samostatne, preto nie je možné vytvoriť presné a záväzné pravidlá, kedy je a kedy nie je zásah hradený zo ZZP.

V našom klube takmer všetci vysokohorskí turisti používajú celoročné poistenie Alpenverein (OeAV), ktoré im slúži doma aj v zahraničí.

Z rôznych zdrojov spracoval: Milan Hlavatý,november 2014

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár