Jordánova cesta na Lomnický štít (2634 m)

Najdôležitejšie je trafiť od Téryho chaty do žľabu, ktorým vystúpime do Jordánovej štrbiny. Od chaty prejdeme pomedzi posledné Spišské plesá na druhú stranu doliny, kde zbadáme vychodený chodník označený mužíkmi. Chodníkom ideme po suťovisku doprava, popod skalné úbočie rázsochy Lomnického štítu, smerom na juh. V závere traverzu aj mierne klesáme a stále pozorujeme po našej ľavej strane výrazný žľab. Žľab býva vysnežený často aj v lete a tečie ním plno vody.

To, že sme pri správnom žľabe poznáme podľa dobre vychodeného chodníka, ktorý začína strmo stúpať ľavou stranou žľabu po skalných blokoch. V tomto mieste sa treba naviazať.

Trasa výstupu vedie stále v jeho ľavom úbočí (II.), nikdy nevstúpime priamo do žľabu, iba ak by bol dobre vysnežený a my máme všetko pre pohyb na strmom firne. Výstup kopíruje asi tak dvojkové komíny, za ktorými nasleduje chodecký traverz, potom zase komín, až prídeme asi po 1,5 hodiny na miesto, kde sa žľab rozdeľuje na dva pramene. Musíme prejsť cez ľavý prameň do pravého a ním asi 80 m po lámavej skale do Jordánovej štrbiny.

Zo štrbiny vidíme pod sebou Medenú kotlinku a Chatu pri Zelenom plese. Za štrbinou pokračujeme vpravo, pričom Poslednú vežičku traverzujeme z ľavej strany po výraznej rampe, ktorá je na niektorých miestach zaistená reťazami. Až vystúpime na koniec zaistenej cesty, vidíme pod sebou asi 15 m Poslednú štrbinu a hlavný vrchol Lomnického štítu. Zostúpime až na dno štrbiny dosť náročne, no v pevnej skale s dobrými chytmi. Štrbina je úzka asi 2 m. Cesta zo štrbiny ide po rímse vpravo, kde vidíme expanznú skobu. Ďalej vľavo do štrbiny a nasleduje ľavý traverz Lomnickej veže, až do Sedla pod Lomnickým. Zo sedla postupujeme pravým rebrom po mohutných balvanoch ležiacich šikmo na sebe. Niektoré stupne balvanov sú aj meter vysoké. Pozor, niekedy tu býva na tých šikmých policiach ľadová námraza a vtedy je to veľmi nebezpečné. Až dosiahneme poslednú policu, prejdeme vodorovne po nej asi 10 m a zbadáme pred sebou mierne vpravo kolmý komín zabezpečený reťazami. V prípade, že na policiach je ľad, výstup volíme vpravo od políc po výraznom rebre až na malú vežičku a potom dole žľabom ku začiatku reťazí. Tým vlastne obídeme ľadové šikmé platne.

Zaisteným komínom asi 20 m kolmo hore do štrbiny (III.), potom vľavo pomedzi veľké kamenné bloky a zbadáme kopulu Lomničáku. Nasleduje jednoducho hrebeňom až na vrcholovú vyhliadku.

Zostup z Lomnického štítu vedie klasickou cestou (II.), ktorá je celá zaistená reťazami. Nakoľko na vrchole môže byť hmla a my sme po prvý raz na Lomničáku, tak na zostupovú cestu nemusíme trafiť. Z kruhovej vyhliadky ideme chodníkom smerom k budove. Tesne pri budove nezabočíme na balkón budovy vľavo, ale podlezieme reťaz a ideme rovno, niekoľko schodov dole a potom mierne doprava, kde začínajú reťaze. Na reťaziach už nemôžeme zablúdiť. Časový plán prechodu je takýto: Hrebienok – Téryho chata 2 hod. Téryho chata – miesto naviazania sa 20 min. Samotný lezenie na Lomničák 3 hod. Lomnický štít – Hrebienok 3 hod.


Vypracoval:

Milan Hlavatý, inštruktor vysokohorskej turistiky

1 komentár k článku “Jordánova cesta na Lomnický štít (2634 m)”

  1. Tomáš Trstenský píše:

    24. augusta 2011 sme uskutočnili dvojnásobný výstup na Lomnický štít. Vystúpili naň zároveň 2 skupiny. Zo severu šesťčlenná skupina Jordánovou cestou pod vedením Milana Hlavatého a z juhu z Lomnického sedla päťčlenná skupina pod vedením Tomáša Trstenského. Obidve skupiny sa na vrchole stretli a podali si ruky.

Tvoj komentár