Gerlachovským žľabom na Gerlachovský štít (2654 m)

V poradí štvrtá výstupová cesta na náš najvyšší vrchol začína tak, ako je opísané v kapitole Zadný Gerlach – Gerlach. Z prvého prahu v Batizovskej doline pokračujeme na jej druhý prah, ale viac šikmo doprava, kde začína Gerlachovský žľab. Na suťovisku pod žľabom (v bezpečnej vzdialenosti od často padajúcich kameňov v žľabe) sa naviažeme. Začiatok nástupu do Gerlachovského žľabu volíme po pevnej skale, smerom do výraznej štrbiny. Zo štrbiny pokračujeme vyslovene ľavou stranou žľabu, kde je pevná skala a sme chránený pred padajúcimi kameňmi. V roku 2006 tam padajúce kamene zabili poľského horolezca. Hlavne dávajme pozor, ak je v žľabe pred nami viacčlenná skupina. Žľabom sa dostaneme do Gerlachovského sedla, z ktorého pokračujeme vpravo po strmom hrebeni až na vrchol Gerlachu. Táto časť našej výstupovej trasy bola už opísaná v predchádzajúcich kapitolách a volá sa Martinovka, na počesť Nemca Martina, ktorý ju ako prvý prešiel v roku 1906 a to z Poľského hrebeňa cez Zadný Gerlach na Gerlach.

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár