Kurz základov VhT

Cvičné skaly pri Kremničke (autor foto: TT)

Cvičné skaly pri Kremničke (autor foto: TT)

Kurz základov VhT na rok 2024 je naplnený na maximálny počet záujemcov

Prihlášky zasielať na e-mail

Kurz základov vysokohorskej turistiky (VhT) organizuje klub slovenských turistov, sekcia VhT. V minulosti sa podobná činnosť menovala „Minimim VhT“. Sekcia VhT na čele s predsedom Vojtechom Jeremiášom pridelila licenciu na organizovanie kurzov VhT tak, aby pokryla približne celé územie Slovenska. V regióne Banská Bystrica – Brezno túto licenciu dostal KST Banská Bystrica – Kremnička. S kurzom sme začali v roku 2001 a za to obdobie vyškolili naši inštruktori takmer dve stovky záujemcov o tento krásny druh turistiky.

Teraz niečo o organizácii tohto kurzu v našom klube. Na kurz je potrebné sa prihlásiť, najlepšie na e-mail. Prihlásený záujemca dostane potom propozície, kde je všetko podrobne uvedené. Dátum kurzu, miesto, potrebná výstroj a pomôcky. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť v samostatných termínoch, aby účastníci nemali náklady na ubytovanie. Od tohto roku je praktická časť rozdelená na pohyb v zimných terénoch a na pohyb v letných terénoch. Zimná časť býva v okolí Ďumbiera a letná časť na cvičných skalách v Kremničke. Teoretická časť býva v Senior klube v Kremničke. Pre úspešné zvládnutie kurzu je potrebné absolvovať celú teoretickú prípravu a letnú, alebo zimnú praktickú časť. Z toho dôvodu, aby za jeden kalendárny rok mohol záujemca  kurzu získať kompletné osvedčenie (leto aj zima), prebehne kurz v tomto časovom poradí: I. a II. mesiac teoretická časť v učebni, II. a III. mesiac praktická časť zima, V. a VI. mesiac praktická časť leto. Vyučovacími dňami je vždy víkend.

Dozvedeli sme sa niečo o organizácii kurzov a teraz niečo o tom, čo mi ten kurz vlastne dá. Začnem myšlienkou, ktorou vedúci kurzu víta nových účastníkov  na teoretickej časti.

Chceme vás naučiť, že hory sú krásne, no vedia byť aj nebezpečné.

Chceme, aby ste verili, že príroda je stále silnejšia, ako najopatrnejší človek a s týmto vedomím musíme do hôr vstupovať.

Chceme vás presvedčiť, že všetci, čo chodíme do hôr, chodíme preto, aby sme sa zdraví vrátili ku svojim blízkym, spokojní a naplnení šťastím s dosiahnutých cieľov na horách.

Chceme, aby ste po absolvovaní tohto kurzu nikdy neváhali vrátiť sa z pod vrcholu, či prerušiť túru, ak si to situácia vyžaduje. Nebude to zbabelosť z vašej strany, bude to prejav vašej múdrosti. Nie je umenie prežiť na horách nebezpečnú situáciu, umenie a prejav múdrosti a skúsenosti je, vôbec sa nedostať  do nebezpečnej situácie na horách. Nezabudnite, že hrdinov sú plné cintoríny. Moje slová potvrdzujú aj posledné smrteľné úrazy, ktoré sa stali na horách.

Najväčšou odmenou pre nás organizátorov kurzu bude, ak získané vedomosti uplatníte niekedy na horách, alebo tie vedomosti budete len šíriť medzi iných milovníkov hôr.

Sponzorsky vyrobila: WERNAM, s. r. o. Banská Bystrica

Sponzorsky vyrobila: WERNAM, s. r. o. Banská Bystrica

Teoretická časť kurzu prebieha v učebni podľa priloženej metodiky a v súčasnosti sa plne využíva digitálna technika s premietaním na veľkoplošnú obrazovku.

METODIKA  ŠKOLENIA základov vysokohorskej turistiky

Ciele školenia:

V priebehu trojdňového kurzu (30 hodín) naučiť adeptov základy, teórie a praxe vysokohorskej  turistiky, vrátane elementárnych znalostí horolezeckej techniky, bezpečného pohybu vo vysokohorskom teréne a zručnosti, ktoré si táto činnosť vyžaduje v letných a zimných terénoch.

Prostriedky:

 • Odborné prednášky  –  8 hodín
 • Predvedenie výstroja a výzbroje   –  1 hodina
 • Ukážka v teréne   2 hodiny leto – 2 hodiny zima
 • Nácvik za dozoru inštruktorov v teréne:  8 hodín letné a 8 hodín zimné terény
 • Skúšobné testy  1 hodina

Odporúčaná literatúra:

 • Horolezectvo (M. Šajnoha a kol.)
 • Bezpečnosť na skale, snehu a ľade (DAV  –  Pit Schubert)
 • Vysokohorská turistika – učebné texty (V. Jeremiáš)
 • Iná – podľa uváženia

Rozvrh odbornej výuky:

 1. Všeobecne o VhT, alpinizme a turistike, pohyb a nebezpečenstvo na horách.
 2. Výstroj a výzbroj, prvá pomoc.
 3. Špeciálny horolezecký materiál a jeho použitie.
 4. Zásady a pravidlá pri pohybe v skalnom teréne.
 5. Zásady a pravidlá pri pohybe v zimných terénoch.
 6. Praktické predvedenie a použitie  výstroja a výzbroje.

Odborná výuka  –  blok č. 1

 1. Pojem vysokohorská turistika
 2. Nebezpečenstvo na horách, privolávanie pomoci.
 3. Druh pohybu na horách v rôznych terénoch.
 4. Popis dôležitých horských reliéfov a skalných útvarov.

Odborná výuka  –  blok č. 2

 1. Lavínové nebezpečenstvo.
 2. Bivakovacie potreby a ich význam.
 3. Základný výstroj a výzbroj vysokohorského turistu.
 4. Orientácia v teréne.

Odborná výuka  –  blok č. 3

 1. Špeciálny horolezecký materiál,  požiadavky naň vo VhT.
 2. Zaisťovacie prostriedky
 3. Úväzy, sedací a prsný, ich význam a použitia.
 4. Pomocné prostriedky.
 5. Nácvik viazania uzlov a úväzov.

Odborná výuka  –  blok č. 4

 1. Technika lezenia v skale – zásady, pravidlá, klasifikácia podľa UIAA.
 2. Technika istenia v skale a zaisťovanie pri rôznych situáciách
 3. Technika chôdze v skale a postup v dvojke, trojke,  na via ferrate, postup celého družstva
 4. Prvolezec a druholezec. Ich úlohy, postavenie, povely,   horné istenie.
 5. Zlaňovanie a všetko čo s ním súvisí, vrátane Dulferovho sedu.

Odborná výuka  –  blok č. 5

 1. Technika pohybu a istenia v zimných terénoch.

Možnosť stiahnutia aktuálnej verzie prezentácie kurzu základov VhT na tomto odkaze.

O kurz je každý rok veľký záujem. Záujemcovia o kurz sú rôzneho vekového zloženia a aj pohlavia. Momentálne prevládajú ženy a vekove je to od 15 do 70 rokov. Často sú na kurze manželia, alebo matka  (otec) s ratolesťou. Na kurze sme už mali zástupcov takmer z celého Slovenska. Boli to obyvatelia Košíc, Bratislavy, Žiliny, Trenčína, Kremnice, Brezna a samozrejme z nášho blízkeho okolia. Kurz sa uskutoční ak je  prihlásených minimálne 12 adeptov. Úspešný absolvent kurzu  dostane preukaz, ktorý ho oprávňuje pohybovať sa na území TANAP-u po neznačených turistických cestách v sprievode inštruktora VhT.  Preto prvé tri najvyššie tatranské štíty Gerlachovský štít, Lomnický štít a Ľadový štít sú častým cieľom našich absolventov kurzu.

Milan Hlavatý

Výmena preukazov

Členovia KST Banská Bystrica – Kremnička, držitelia osvedčenia kurzu základov VhT, si môžu vymeniť starý preukaz spomenutého kurzu za nový. Nový preukaz má kvalitnejšie prevedenie a hlavne obsahuje evidenciu pre letnú a zimnú časť kurzu. Výmenu prevádza Milan Hlavatý po predložení starého preukazu.

-MH-

komentáre 2 k článku “Kurz základov VhT”

 1. Patrik Hrotek píše:

  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať kedy by sa mal konať najbližší kurz VhT? Mal by som záujem a rád by som sa prihlásil.

 2. Milan Hlavatý píše:

  Najbližší kurz základov vht bude v roku 2012, ak bude dostatočný počet záujemcov. Termín kurzu je len približný a to: Teoretická časť v mesiaci I. a II. Zima II. a III. Leto V. a VI. No už máme aj prvých záujemcov o najbližší kurz vht.
  Milan Hlavatý