Klasická cesta na Gerlachovský štít (2654 m)

Klasická cesta na najvyšší slovenský vrchol vedie zo Sliezskeho domu na Dolnú Kvetnicu, Velickou próbou na Sedielko nad kotlom, popod Dromedárov chrbát, cez záver Batizovského žľabu na vrchol. Z vrcholu dole Batizovským žľabom a Batizovskou priehybou do Batizovskej doliny a popri Batizovskom plese po Magistrále späť na Sliezsky dom. Časove to trvá 7 – 9 hodín. Záleží na kondičke a koľko budeme blúdiť pri hľadaní správnej cesty. Ak nepoznáme cestu a hrozí hmla, alebo zvrat počasia a nemáme skúseného spoločníka, vráťme sa. Hora neutečie. Toto platí všeobecne o každom výstupe vo Vysokých Tatrách.

No tak skúsme to. Počasie ideálne. Máme dobrý výstroj. Začíname po turistickom chodníku smer Poľský hrebeň, minieme Večný dážď a sme na prahu Dolnej Kvetnice. Prekročíme potok a pokračujeme dobre vychodeným chodníkom smerom na hladké skaly. Po skalách stále hore až pod steny rázsochy Gerlachu. Chodník nás privedie do skalného kúta, kde ústí žľab. Tu sa naviažeme. Cesta pokračuje vpravo od žľabu do kolmej steny, kde vidíme pozostatky železných fixov. Vystupujeme šikmo vpravo na rampu, kde sú železné skoby. Za rampou oblúkom doľava, nasleduje asi 2 m výšvih, sledujeme staré železné skoby, komínom až na širokú policu a Velickú próbu máme za sebou. Nasleduje chodecký terén až do Sedielka nad kotlom, no tento úsek je poriadne namáhavý po kondičnej stránke a trvá hodinu.

Prekročíme hrebeň v Sedielku z východnej strany na západnú a pokračujeme vodorovne po rampe. Tento úsek až na vrchol Gerlachu sa nedá dobre opísať. Zásada je, že sa treba držať vychodeného chodníka. No žiaľ, často sa tam blúdi a tak sa stáva, že aj vychodený chodník je zlá cesta. Dobrý chodník je len jeden. Tu treba len dobrý nos, alebo skúseného spoločníka. Cesta vedie cez veľa skalných rázsoch, rebier, často prudko stúpa a vzápätí klesá, kopíruje komíny a rampy. Ideálne miesto na blúdenie. Jedna zásada tu ale platí. Nevystupujeme hrebeňom, ktorý máme stále po pravej ruke, ale asi 30 až 50 m pod ním, v západnej stene Gerlachovskej rázsochy. Na hlavný hrebeň rázsochy Gerlacha prídeme až po vstupe do Batizovského žľabu a následným výstupom až na Batizovskú priehybu a po hrebeni ku vrcholovému krížu. Ak sme trafili ozaj pekné počasie, tak ako sme to oznámili na začiatku tohto opisu, tak rátajme, že na vrchole Gerlachu môže byť aj 30 až 60 ľudí.

Zostupujeme kolmo dole žľabom, kde sú reťaze. Asi po 60 m odbočíme zo žľabu vľavo po rampe do miesta, kade sme vystupovali. Kopírujeme výstupovú trasu ešte asi 30 m a potom stále dole Batizovským žľabom po jeho ľavom úbočí tak, že zostupujeme žľabom a rukami sa pridŕžame ľavého okraja žľabu. Tam, kde sa žľab začne rozdvojovať zostupujeme stredným hrebeňom. Na konci tohto stredného hrebeňa prejdeme žľab, ktorý máme po ľavej ruke na jeho ľavú stranu, až nás výrazný chodník privedie ku začiatku zaistenej cesty. No pozor! Prvá polovica Batizovskej próby je bez reťazí. Zízajú na vás len holé kovové oká. Takže treba sa držať kovových skôb, správne sa istiť svojim lanom a razom sme na suťovisku v Batizovskej doline. Po vychodených chodníkoch suťoviskom vľavo od prahu Batizovských spádov až ku Batizovskému plesu. Zostup Batizovským žľabom je veľmi nebezpečný, ak je v ňom sneh. V takom prípade zostupujeme po známej výstupovej ceste cez Velickú próbu. Tatranská Polianka – Gerlach – Tatranská Polianka 10 až 12 hodín a potrebná veľmi dobrá kondička.

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár