Vysokohorská turistika

Vysokohorská turistika patrila medzi obľúbené druhy turistiky už od vzniku nášho klubu. Však osemdesiate roky minulého storočia neboli ani raz bez známej „hrebeňovky Západných Tatier“. Veru, v tom čase sme prešli v Západných Tatrách takmer všetky hlavné hrebene aj s bočnými rázsochami, takmer všetky doliny a vždy na 3 až 5 dní. Nedá sa zabudnúť na päťdňový prechod všetkými vysokotatranskými sedlami od Zeleného plesa na Baranie sedlo, cez Priečne sedlo, Prielom, Železnú bránku, Kopské sedlo, Sedlo Závory, Tomanovské sedlo na Podbanské. Dali by sa tu spomenúť ešte mnohé iné vysokohorské akcie v našich slovenských horách, hlavne však akcie v zahraničí, ktoré samozrejme začali pribúdať až po nežnej revolúcii.

Od roku 2000 získal náš KST štyroch inštruktorov VHT, ktorí ešte viac spopularizovali činnosť a aktivitu VHT. V prvom rade naši inštruktori vyškolili na kurzoch Základov VHT viac ako stovku záujemcov z celého regiónu Banská Bystrica – Brezno. Všetci absolventi týchto kurzov získali základné vedomosti z pohybu a pobytu vo vysokohorskom teréne, naučili sa používať základný horolezecký materiál a získali vedomosti o nebezpečenstve na horách a spôsob, ako toto nebezpečenstvo znížiť na minimum.

Všetci štyria naši inštruktori VHT Ľubomír Homolka senior, Milan Hlavatý, Miloš Políček a Ľubomír Homolka junior využívajú Zákon o pohybe v Tanape, keď inštruktor VHT môže viesť mimo značené turistické chodníky v Tanape 5 absolventov kurzu Základov VHT. No a pri týchto aktivitách všetci účastníci výstupov na vysokotatranské vrcholy po neznačených cestách získali bohaté skúsenosti a vedomosti, ktoré sa stali základom tohto Okienka VHT.

Čo je to vlastne vysokohorská turistika? Na túto otázku by sa našlo veľa odpovedí. Môj osobný názor je tento: Vysokohorská turistika je pohyb v takom teréne, ktorý vyžaduje od turistu zvýšenú kondíciu, istý krok bez strachu z výšky, byť znalý z pohybu v takom teréne, predvídať nebezpečenstvo na horách, mať primeraný vystroj a vedieť ho používať. Vysokohorský turista vystupuje na vrcholy tou najľahšou cestou, presúva sa skalnými hrebeňmi a firnovými, alebo ľadovcovými poľami pomocou výstroja, ktorý znižuje možnosť jeho úrazu na minimum.

Vysokohorská turistika v našom klube má veľké zázemie. Však z 89-členného kolektívu je držiteľom preukazu Kurzu základov VhT takmer 47 našich členov. Tento rok pribudli do našich radov aj traja noví inštruktori VhT a to Marek Pehanič, Michal Szalma a Tomáš Trstenský. Počas zrazov VhT vo Vysokých Tatrách býva náš klub najpočetnejší z celého Slovenska.

Pobyt našich členov na území TANAP-u je počas celej letnej sezóny od 16. júna do konca októbra. Plne sa využíva vyhláška o návštevnom poriadku TANAP-u, kde sa mimo značené turistické chodníky môžu pohybovať držitelia kurzu základov VhT s inštruktorom. Tento rok bol pre našich milovníkov tatranských štítov veľmi priaznivý. Postupne vystúpili na Jahňací štít, Veľký Mengusovský štít, Zlobivú, Končistú, Ľadové štíty, Prostredný hrot, Lomnický štít Jordánovou cestou, Gerlachovský štít klasickou aj Martinovou cestou.

-Milan Hlavatý-

Časť Všeobecnej vyhlášky Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. 6. 1999 o návštevnom poriadku Tatranského národného parku, kde sa hovorí o pohybe mimo značené turistické chodníky na území TANAP-u.

§45. Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánom ochrany prírody a krajiny. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany (národné prírodné rezervácie a národné prírodné pamiatky) je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. 6. do 31. 10. v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť (horskí vodcovia a inštruktori VhT) na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu (2) za podmienok uvedených v prílohe 4.

Príloha č. 4 Podmienky pohybu návštevníkov národného parku mimo turistických a náučných chodníkov.

Návštevníci NP sa môžu v sprievode oprávnenej osoby pohybovať mimo turistických a náučných chodníkov na celom území NP okrem týchto lokalít:

  • masív Javorinskej Širokej až po severozápadný Žabí Javorinský vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny. Južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít – Ťažké (České) pleso – Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso – Prielom. Prístup do Ťažkej (Českej) doliny okolo Ťažkého (Českého) potoka je bez obmedzení.;
  • Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny, ohraničená z juhu Čierny Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží.;
  • Belianske Tatry;
  • Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky;
  • Slavkovská dolinka vrátane skalnatých stien až po Granátovú lávku;
  • Štôlska dolina, ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z juhu turistickým chodníkom (Tatranská magistrála);
  • Oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Necferka, Kolitny, Škaredý žľab, Za handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubé a východnú hranicu tvorí hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát.

Za jeden deň môže vystúpiť na jeden vrchol, na ktorý nevedie turistický alebo náučný chodník, najviac 30 osôb vrátane oprávnených osôb. Jedna oprávnená osoba môže viesť najviac 5 návštevníkov NP.

Oprávnená osoba je povinná plánovanú túru s návštevníkmi NP nahlásiť vhodným spôsobom Správe NP (telefonicky, vysielačkou, osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry Správe NP s uvedením mena a priezviska, počtu sprevádzaných osôb a vrcholu, na ktorý vedie túra, príp. alternatívy. Oprávnená osoba sa presvedčí, či je plánovaná túra v rámci denného limitu 30 osôb pre vrchol.

Oprávnená osoba (inštruktor vrátane vedených osôb) pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov je povinná mať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti, alebo iný preukaz potvrdzujúci oprávnenosť na pohyb vo vysokohorskom prostredí a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny (stráž prírody a lesná stráž) a pracovníkom Správy NP (rangeri Správy TANAP-u a lesníci ŠL TANAP-u). (Ostatným neoprávneným osobám /horská služba, horskí vodcovia apod./ sa nepreukazujeme a preukaz nepúšťame z rúk.)

Interný predpis výkonného výboru sekcie VHT pri KST

Oprávnená osoba v tomto prípade je inštruktor vysokohorskej turistiky. Táto oprávnená osoba môže viesť osoby mimo značené turistické a náučné chodníky na území NP, tak ako je to uvedené vo Vyhláške Krajského úradu v Prešove, ktoré sú držiteľmi preukazu kurz základov vysokohorskej turistiky. Tieto osoby musia mať uvedený preukaz pri sebe a na požiadanie orgánov ich predložiť.

Inštruktor VHT nesmie prevádzať túto činnosť pre zárobok.

1 komentár k článku “Vysokohorská turistika”

  1. Miro píše:

    Dobry den , som z BB a robim pravidelne tazsie tury po Vysokych Tatrach, vacsinou sam, zaujala ma Vasa stranka, ak by som sa niekedy k Vam mohol pripojit na turu bol by som rad moja adresa tmcg@centrum.sk

Tvoj komentár