Okolo vypustenej priehrady Ružiná

Dnom vypustenej priehrady (autor foto: PeterC)

Dnom vypustenej priehrady (autor foto: PeterC)

Keďže aktuálna situácia umožnila obnoviť organizovanie klubových akcií, na sobotu 23. 5. 2020 sme naplánovali odloženú túru okolo vypustenej priehrady Ružiná. Povolený limit 100 osôb sme dodržali s veľkou rezervou – prišlo nás šesť.

Z Lovinobane sme sa príjemným bukovým lesom rýchlo dostali ku hrádzi, odkiaľ sa poskytol naozaj netradičný pohľad na z dôvodu rekonštrukcie takmer vypustenú vodnú nádrž. Zblízka sme si obzreli vyschnuté popukané dno aj zachované zvyšky stromoradia lemujúceho kedysi koryto Budinského potoka.
Od vodnej nádrže sme vystúpili na zalesnený vrch Sedem chotárov, miesto tradičných stretnutí turistov z priľahlých obcí. Spestrením výletu bolo maličké srnčie mláďa, ktoré sme prekvapili cestou do sedla Žiar. Ďalším cieľom bola zrúcanina hradu Divín a na záver sme absolvovali prehliadku Zichyho kaštieľa, v súčasnosti Múzea histórie obce Divín, počas ktorej nám milá sprievodkyňa s nadšením porozprávala mnoho zaujímavostí.
Plánovanú trasu túry sme nakoniec z časových dôvodov o niečo skrátili a namiesto návratu späť do Lovinobane sme sa ponáhľali na bližšiu železničnú zastávku v Mýtnej.
Parametre túry:
-PeterC-

Komentáre sú uzavreté.