Činnosť v klube neustala

Chodník nad rybníkom Mútne (autor foto: TT)

Chodník nad rybníkom Mútne (autor foto: TT)

Napriek tomu, že sa nemožno venovať klubovým aktivitám na spoločných podujatiach, činnosť v klube neustala. Naši členovia prejavili aktívny záujem o prostredie, v ktorom sa pravidelne pohybujú v okolí svojho bydliska. 

V uplynulých dňoch sa môžu dobrovoľníckou činnosťou pochváliť naši traja turisti.

Martina na spoločnom výlete s Jančim vyzbierala za plné vrece odpadu po neporiadnych návštevníkoch prírody v okolí Suchého vrchu.

Predseda Tomáš sa pustil do zlepšovania stavu lesných chodníčkov, ktoré nepatria do siete značených trás, ale výletníci ich využívajú k prechádzkam. Konkrétne vyčistil (vysekal) od prerastajúcich kríkov „bežecký chodník“ medzi Ortútmi a rybníkom Mútne. Ďalej rozšíril (odkopal) a vyčistil od napadaných skál frekventovaný chodník cez Macochu na severnej strane Suchého vrchu.

Pochváľte sa aj vašou aktivitou, ktorú radi zverejníme na klubovej stránke!

-TT-

Komentáre sú uzavreté.