Záver 45. turistickej sezóny

Na lúke Tanečenica (autor foto: RoboV)

Na lúke Tanečnica (autor foto: RoboV)

Tradične poslednú novembrovú sobotu (25. 11. 2023) sa konalo oficiálne ukončenie jubilejnej 45. turistickej sezóny. Autobusová linka do Malachova sa po trase naplnila do posledného miesta. Účasť potvrdilo deväť podbrezovských turistov, ktorí sa pridali k päťdesiatke účastníkov. Nad Malachovom sme sa na chvíľu zastavili v chate na Diele, kde chystali hornopršianski turisti ich záver sezóny. 

Na Suchom vrchu sa pripojil Michal a Johny s Vasiľom pre veterné počasie nás nečakali išli stále popredu. Potešili sme sa výhľadom na pocukrované kopce a zišli k Mútňanskému vodopádu, ku ktorému sa nie každému chcelo zachádzdať. Lúkami Tanečnice sme prešli cez tajovské ihrisko a okolo oddychového areálu pátra. V Riečke nás nečakala Iveta. Žiaľ, nevieme lietať, išli aj emeritní turisti a neboli sme na pretekoch.

Po drobnom pohostení boli odovzdané ocenenia Klubu slovenských turistov prítomným aktívnym členom k 45 rokov organizovanej turistiky v Kremničky. Podujatie pokračovalo neformálnym posedením v spoločnej debate. Ďakujeme Inge za vybavenie dôstojného miesta posedenia a ženám za prípravu občerstvenia.

-TT-

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár