Po stopách špaňodolinskej kalvárie

Predposledné zastavenie v Španej Doline (autor foto: PeterC)

Predposledné zastavenie v Španej Doline (autor foto: PeterC)

V sobotu 11. novembra sa nás ráno stretlo štrnásť, ktorých autobus odviezol na dočasnú koncovú zastávku pri bývalých Rudných baniach v Španej Doline. Po chodníčku okolo tenisového kurtu skupinka vyšla na námestie, kde si pozrela kaplnku Božieho hrobu jeruzalemského typu (jediná na Slovensku). 

Napriek vyľudnenej dedinke bola ráno otvorená Banícka krčma, tak sme podporili jej služby, lebo o chvíľu nebude hore jazdiť ani autobus pre pár cestujúcich. Po malebných uličkách sme išli na Krásnu Horu ku kaplnke sv. Klimenta a okolo banského prekopu sme po novej ceste zišli naspäť k Rudným baniam. Poniže stojí zachované predposledné zastavenie starodávnej krížovej cesty. Na hornom odkalisku sme si pozreli ústie štôlne Ivan a násyp odkaliska. Na Golgote sme vzhliadli trojkrížie s ukrižovanými.

Za serpentínou cesty do dediny sme hľadali nasledujúce zastavenie, ale bez úspechu. Na odhadovaným súradniciach neboli nič, čo by pripomínalo zvyšky kaplnky. Naďalej ostáva zabudnutá alebo zničená v tunajšom lesnom poraste. Starým chodníkom do Nového Sveta sme prešli na horských chrbát, kde stojí chátrajúce ďalšie zastavenie. Poza Nový Svet sme prišli ku kaplnke pod svätojakubským bralom, ktoré je opravené v blízkosti frekventovanej výpadovky. Ulicami Jakuba sme prešli do Kostiviarskej, kde je ďalšie opravené zastavenie pod viaduktom nedostavaného cestného prepojenia do Sásovej. Pri poslednom dome sme si pozreli zabudnutý pamätný areál Ľuda Ondrejova, ktorý tu prežil mladosť.

Pozdĺž riečky Bystrica sme došli na Medený Hámor, kde sme oprášili zašlú slávu mediarskeho podniku a pozreli si zvyšky hate pre továreň Slovenku a pamätné miesto Vančovho mlyna. Lazovnou ulicou sme dorazili do centra mesta, kde sme pri farskom kostole túru ukončili pri súsoší Krista na Olivovej hore v mestskom hrade.

Napriek známym miestam v blízkosti nášho mesta sme uvideli nové zákutia a viacerí účastníci boli prekvapení, čo všetko zaujímavé sa dá vidieť na 11 km najdlhšej krížovej ceste v SR.

Parametre túry:

-TT-

Komentáre sú uzavreté.