Vodný hrad Hronsek a pešo do BB

Expozícia vodného hradu Hronsek (autor foto: PeterC)

Expozícia vodného hradu Hronsek (autor foto: PeterC)

V sobotu 19. augusta 2023 sme sa v Hronseku stretli trinásti a zúčastnili sme sa komentovanej prehliadky zrekonštruovaného Vodného hradu. Výsledok viac ako dvadsaťročnej rekonštrukcie pod vedením skúsených reštaurátorov nás všetkých naozaj prekvapil.

V sálach boli po odstránení omietkových vrstiev odkryté nástenné maľby s bojovými scénami inšpirované významnými maliarmi ako Leonardo da Vinci. Detaily bojových scén vykazujú podobnosť s dielami Giorga Vasari. V severnom trakte hlavného objektu sa zachovali fragmenty biblických scén ako Obetovanie Izáka i ikonografické scény Návrat márnotratného syna. V súčasnosti slúži hrad verejnosti ako historický objekt s možnosťou prenájmu eventových priestorov, ubytovania v zrekonštruovaných historických apartmánoch a konajú sa tu rôzne kultúrne a spoločenské akcie, koncerty, divadlá či výstavy.

Po prehliadke sme našu túru začali netradične – „tlačovkou“ na nádvorí hradu a keď sme sa občerstvili, vyšli sme na žltú značku, ktorá nás doviedla na Hrabovú a odtiaľ sme po modrej značke pokračovali na Mičinské lúky. Tu sme sa po vzájomnej dohode rozhodli, že nepôjdeme po dobre známej trase cez Kozlinec, ale sme šli popod vrch Stráž a Tmavú Bukovinu na Vartovku, odkiaľ sme zišli do Banskej Bystrice.

Fotografie od Petra Cypriana: 

-EvaM-

Komentáre sú uzavreté.