Jarné čistenie chodníkov nad Novou Baňou

Oddych na Chate na Veľkom Inovci (autor foto: JančiVes)

Oddych na Chate na Veľkom Inovci (autor foto: JančiVes)

V dňoch 28. apríla až 1. mája 2023 sa uskutočnil ďalší ročník jarného čistenia turistických chodníkov. Podujatie organizujeme vďaka Vašej podpore z príspevkov 2 % daní, keďže finančné dary z daní sú určené na dobrovoľnícke aktivity. Zo zákona o dani z príjmov (§ 50) sme povinní do konca roka dary z 2 % minúť na zákonom určené činnosti

Tento raz sme za pôsobisko brigádnikov zvolili novobanský štál Bukovina (chata mestských lesov Hájenka) v blízkosti Veľkého Inovca. Čistili sme chodníky s celkovou dĺžkou 54 km na území Pohronského Inovca a južného výbežku Vtáčnika. Zber komunálneho odpadu a vyčistenie trás od prerastajúcej vegetácie vrátane popadaných drevín sme vykonali nasledovne:

 • sobota 29. 4. NCH Vojšín 
  Malá Lehota – Vojšín – Masarykova jedľa – Bujačí vrch – sedlo Kuchyňa – Sedlová skala – Jašekova skala – Starohutský vodopád – Stará Huta – Bukovina (23 km).
 • nedeľa 30. 4. Veľký Inovec a Benát 
  Bukovina – Veľký Inovec – Chata na Veľkom Inovci – Inovecké sedlo – Stoky – Obycké lúky – Machulinský škripec – Benát – Obycké lúky – Stoky – Inovecké sedlo – Chata na Veľkom Inovci – Loksova lúka – Bukovina (24 km).
 • pondelok 1. 5. NCH Zvonička 
  Nová Baňa, Kohútovo – Predný Šarvíz – rozhľadňa Háj – vyhliadka na Rudno nad Hronom – Havrania skala – Červená skala – Zvonička – Kohútovo (7 km)
  Potešujúce je, že napriek vysokej návštevnosti Hája a Zvoničky boli chodníky s minimom odpadu.

Pozrite si výber fotografií od MarošaF.

Štrnástim členom klubu ďakujem za aktívnu účasť a svojou dobrovoľníckou aktivitou získavajú možnosť darovania 3 % z daní v nasledujúcom roku.

-TT-

Komentáre sú uzavreté.