Odpočet za rok 2020

V roku 2021 sa nekonala klasická výročná členská schôdza za rok 2020 (rozdali sa len členské známky) a preto nebolo odprezentované financovanie klubu za predchádzajúci rok. Keďže máme povinnosti voči členskej základni i verejnosti zverejniť využitie finančných prostriedkov, rozhodli sme sa to elektronicky cez klubovú stránku.

V priebehu roka možno online sledovať pohyby na klubovom účte formou transparentného bankového konta vo Fio banke. Kto túto možnosť nepozná, tak možno tak vykonať na tomto odkaze. Vpravo hore si nastavíte dátum (dá sa len 12 mesiacov spätne) a vidíte jednotlivé položky za posledný rok:

  • príjem členského od členskej základne (najviac položiek), 
  • nákup členských známok KST cez RR KST Banská Bystrica, 
  • dary z 2 % od Finančnej správy SR, 
  • výdavky na dobrovoľnícke brigády na čistenie chodníkov (ubytovanie, občerstvenie, ochranné pracovné prostriedky), 
  • registrácia klubu na príjem darov z 2 % u notárky. 

Stručná správa za rok 2020 o hospodárení klubu je v tomto dokumente

-TT-

Poznámka: pandemická situácia ani v roku 2021 neumožňovala uskutočniť výročnú členskú schôdzu, preto bude hospodárenie klubu za rok 2021 bude zverejnené v nasledujúcom kalendárnom roku elektronickou formou.

Komentáre sú uzavreté.