PODPORTE KLUB AJ V ROKU 2017

Aj v roku 2017 sa uchádzame o Vašu podporu darovaním 2 % z Vašich daní. Financie budú použité na špeciálnu činnosť klubu v oblasti vysokohorskej turistiky a na brigádnicke aktivity pri obnove značenia v našom regióne. Sme jediný klub v regióne, ktorý sa dlhoročne venuje kurzom vysokohorskej turistiky. Vychovali sme desiatky (každý rok okolo 30) absolventov, ktorí ovládajú základy pohybu vo vysokohorskom teréne. No praktické skúsenosti využívajú absolventi pravidelne v podstate pri každej túre. Nemusia to byť len veľhory.

Tri časti kurzu do roka treba nielen personálne pokryť kvalifikovanými inštruktormi a cvičiteľmi VhT, ale tiež materiálne. Pravidelne treba obnovovať lezecký materiál, aby bol bezpečný a taktiež treba vykonávať údržbu cvičných skál a zaistenej cesty v Kremničianskej doline, ktorú klub vybudoval.

Tohtoročnou novinkou budú brigádnicke aktivity pre obnovu a údržbu turistických značených trás v našom okolí. Dobrovoľníkom chceme pokryť cestovné náklady na značkárskych brigádach. Aby mali okrem dobrého pocitu z práce tiež pokrytú časť nutných nákladov, keďže sa treba na miesto brigády nejako dopraviť.

Ako darovať?

Ak ste zamestnanec:

  • požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • z daného tlačiva sa dozviete sumu na darovanie,
  • vyplníte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane,
  • Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane do konca apríla odovzdáte na príslušný daňový úrad.

Ak ste živnostník alebo podnikateľský subjekt, tak postup je iný. V prípade otázok kontaktujte predsedu klubu.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Komentáre sú uzavreté.