Noví cvičitelia VhT

Popularita vysokohorskej turistiky v našom klube a samozrejme aj v celom našom banskobystrickom regióne má stále stúpajúcu tendenciu.  O jej vysokú úroveň sa starajú hlavne inštruktori a cvičitelia VhT.  Nakoľko sme sa rozhodli posilniť cvičiteľské rady klubu, poslali sme tento rok na školenie cvičiteľov VhT štyroch našich zástupcov: Mira Kysela, Štefana Rafanidesa, Jána Rišu a Mojmíra Haška.

Kurz cvičiteľov VHT organizoval KST sekcia vysokohorskej turistiky prostredníctvom jej metodika pána Vojtecha Jeremiáša.

Kurz bol organizovaný v dvoch častiach zimnej a letnej. Zimná časť kurzu bola realizovaná v termíne od 12. 3. do 14. 3. 2010 lokalita Nízke Tatry – Ďumbier – chata M. R. Štefánika. Letná časť kurzu bola realizovaná v termíne od 11. 6. do 13. 6. 2010 lokalita Slovenský Raj – Čingov – chata Horský dom a Ihla.

Celkový počet frekventantov kurzu bol 23 aj keď začínalo 28 na zimnom kurze.

Lektorskej činnosti v rámci jednotlivých kurzov sa zúčastnili Vojtech Jeremiáš – metodik Sekcie VhT – KST (všeobecné úvody a závery), Dano Keder – vedúci lektorov (výstroj, výzbroj, ochrana prírody a poznávacia činnosť), Peter Frankovič – himalájista (výstroj, výzbroj, praktické nácviky pohybu v exponovanom teréne, výcvik uzlovania, istenia…), Martin Gáblik  – himalájista (výstroj, výzbroj, praktické nácviky lezeckej techniky, uzlovanie, istenie…), MUDr. Klinovičová – praktický lekár, člen KST (zranenia a ochorenia počas zimnej turistiky), MUDr. Ján Straka – internista, účastník kurzu (zranenia a ochorenia počas letnej turistiky, poskytnutie prvej pomoci), Marian Petrík – predseda klasifikačnej komisie KST (téma výkonnostnej turistiky v rámci KST).

Záujemca o cvičiteľa VhT musí najskôr absolvovať kurz základov VhT, ktorý každoročne organizuje náš klub. Po získaní cvičiteľského oprávnenia, má adept možnosť získať post inštruktora VhT. Po celú dobu by mal záujemca prejavovať vo svojom klube príkladnú iniciatívu v organizovaní VhT.

Všetci naši štyria zástupcovia absolvovali úspešne zimnú časť kurzu a traja aj letnú časť kurzu, za čo získali osvedčenie cvičiteľa VhT III. triedy. Miro Kysel, pre vážne zdravotné problémy, nemohol absolvovať letnú časť kurzu. No všetci veríme, že sa čoskoro vráti medzi nás a pri prvej príležitosti úspešne ukončí kurz cvičiteľa VhT a bude opäť pomáhať udržovať vysokú kvalitu VhT v našom klube.

Úspešným absolventom gratulujeme!

Milan Hlavatý

Komentáre sú uzavreté.