Kalendár turistických podujatí na sezónu jar-leto 2010

Klub slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička pripravil kalendár turistických akcií pre obdobie jar-leto 2010 pre každého turistu bez ohľadu na to, či je náš člen alebo nie.  Na klasické podujatia (presun verejnou dopravou) sa nemusíte prihlasovať. Na ostatné akcie (autobusový zájazd, presun vlastnými autami a viacdenné túry s ubytovaním) je potrebné, aby všetci záujemcovia včasne ohlásili svoj záujem zúčastniť sa u vedúceho túry, ktorý je uvedený pri každom podujatí vrátane jeho kontaktných údajov.

Novinka: do kalendára túr boli dodatočne doplnené odkazy na externý plánovač túr (Hikeplanner), z ktorého sa rýchlo a pohodlne dozviete parametre pre zamýšľané klubové túry (vzdialenosť, prevýšenie a čistý čas chôdze), výškový profil (graf) trasy a najnovšie bol do priebehu trasy doplnený odkaz na trasu vyznačenú v turistickej mape.

Stručný prehľad podujatí (jar-leto 2010):

27. marca 2010 Bralce – Sklené Teplice
2. apríla 2010 Bežky Veľkou Fatrou
3. – 5. apríla 2010 Veľkonočné sviatky
10. apríla 2010
Otvorenie turistickej sezóny
17. apríla 2010 Harmanecká jaskyňa
24. apríla 2010 Patočiny
1. mája 2010 Cez tri hrádky
8. mája 2010 Tlstá a Ostrá
15. mája 2010 Suľovské skaly
22. mája 2010 Zákutiami Muránskej planiny
29. mája 2010 Martinské hole
5. júna 2010 Hrebeňom Oravskej vrchoviny
12. júna 2010 Na najvyšší bod Slovenského raja
19. júna 2010 Červené vrchy
24. – 27.júna 2010 Zraz VhT Vysoké Tatry
3. júla 2010 Vyšehrad
10. júla 2010 Vysoké Tatry – Široká veža

27. marca 2010 Bralce – Sklené Teplice

Trasa: Autobusom Banská Bystrica – Lehôtka pod Brehmi (pozri na mape)– Bralce – Pustý hrad – Sklené Teplice – autobusom do BB.

Charakteristika: Ľahká turistická akcia za neznámymi krásami Štiavnických vrchov, dlhá 14 km s malým prevýšením. Uzrieme skalné útvary, jaskyne, s prehliadkou Sklených Teplíc a kúpaním v termálnej vode, preto pribaliť plavky. Akcia bola aj vlani, no s malou účasťou pre zlé počasie, preto ju opakujeme. Jednoducho Bralce sú fantastické a kúpanie v Sklených Tepliciach (do konca marca je zľava) v jaskyni, tzv. Parenica so 42°C vodou, je úžasné. Prehrejete si telo a na celú sezónu budete fit.

Časový plán: Zraz účastníkov bude na autobusovom nástupišti č. 3 o 6.45 hod. lebo o 7.00 ide diaľkový autobus smer Bratislava. Príchod do BB asi o 16.30 hodine.

Vedúci akcie: Milan Hlavatý tf. 048 410 35 03 mail: hlavaty.milan@mail.t-com.sk

2. apríla 2010 Bežky Veľkou Fatrou

Pre nedostatok snehu na hrebeni Veľkej Fatry sa akcia uskutoční ako klasická pešia túra.

Trasa: Autobusom Banská Bystrica – Turecká (pozri na mape)– Krížna – Ploská – Vyšné Revúce – autobusom do BB.

Charakteristika: Ťažká bežecká akcia na záver zimnej sezóny, vhodná s dobrou kondíciou a majstrovským bežkovaním.

Časový plán: Zraz účastníkov bude na autobusovej stanici 8.00 hod. smer Turecká s odchodom 8.20. Príchod do BB o 17.00 hodine.

Vedúci akcie: (pozor – zmena vedúceho) Ľubomír Homolka, ml. 0911 745 006, homolkal@imafexbb.sk

3. – 5. apríla 2010 Veľkonočné sviatky

Želáme všetkým príjemné veľkonočné sviatky, aby každý využil tieto dni voľna tak, ako mu srdce káže.

10. apríla Otvorenie turistickej sezóny

Trasa: Chvatimech (vlak) (pozri na mape) – Hronec – Žabiareň – Hronecké lúky – Chata Bernardín – vrch Chvatimech – Samanovský vrch – Košiare – Podbrezová (vlak)

Charakteristika: nenáročná túra (12 km, 3 hodiny chôdze, prevýšenie 450 m), počas ktorej spoločne s podbrezovskými turistami oficiálne otvoríme letnú turistickú sezónu 2010. Tento rok opäť po novej trase vystúpime z Hronca cez Tirolskú ulicu, Mlynskú ulicu a uličku Žabiareň popri Osrblianke k Chate Bernardín, ktorá je momentálne v prestavbe, preto bude k dispozícií len jednoduché občerstvenie a posedenie von. Poobede prejdeme cez kopce Chvatimech a Riť na vlak do Podbrezovej. Akcia sa koná za každého počasia.

Časový plán: stretneme sa na hlavnej železničnej stanici BB pred pokladňami o 7.50 h, aby sme načas kúpili zľavnený skupinový lístok. Osobný vlak smer Brezno odchádza o 8.05 h. Domov z Podbrezovej pôjdeme vlakom o 14.26 alebo 16.35 h.

Vedúci akcie: Tomáš Trstenský, tomas.trstensky@hiking.sk, domov 413 73 44, 0910 190 949

17. apríla 2010 Harmanecká jaskyňa – Vápenica – Kordíky

Trasa: Banská Bystrica – Harmanec jaskyňa (bus) (pozri na mape)– Harmanecká jaskyňa – Ištvánka – Kordíky – Riečanské sedlo – Podlavice (MHD).

Charakteristika: Modrou značkou vystúpime k známej jaskyni. Ďalej prejdeme cez Vápenicu a Ištvánku na Kordíky (bus o 17.17), zelenou značkou do Riečanského sedla (Riečka rázc. bus o 16.45). Pokračujeme zvážnicou (miestne značenie) cez Podlavické výmole (chránené územie) do Podlavíc na MHD. Stredne náročná túra trvá asi 6,5 hodiny. (Harmanecká mapa č. 100)

Časový plán: Pozor!!! Stretneme sa na zastávke MHD pri nákupnom centre Európa o 8.30, pretože autobus odchádza z parkoviska Mičinská cesta o 8.30 a od Európy o 8.37, návrat do BB podľa dohody a ukončenia trasy

Vedúci akcie: Paľo Jelenský – kontakt: 048 417 31 76, 0903 377 302, flegmo@mail.t-com.sk

24. apríla 2010 Patočiny

Trasa: Korytnica (bus) (pozri na mape) – Korytnické kúpele – dolina Medokýšňa – Lúžňanské sedlo – Magurka – Lúžňanské sedlo – Patočiny – Bogoška – sedlo Lysej – Liptovská Lúžna (bus)

Charakteristika: ľahká poldenná túra (13 km; 4,5 h čistý čas chôdze) v najzápadnejšej časti Nízkych Tatier. V opustených kúpeľoch Korytnica si prezrieme drevený kostolík a najstaršie kúpeľne budovy. Vystúpime dolinou Medokýšňa do Lúžňanského sedla, kde odbočíme na najvyšší bod túry – Magurka (1126,4 m) s vysielačom a netradičným výhľadom na Prašivú a skupinu Zvolena. Po návrate do Lúžňanského sedla prejdeme rozsiahlou poľanou Patočiny s pôsobivou horskou scenériou lúk a senníkov. Po prekonaní sedla medzi Čiernym vrchom a Lysou zostúpime pasienkami na dolný koniec Liptovskej Lúžnej. Profil trasy je mierne zvlnený s tiahlymi výstupmi a zostupmi. Akcia je vhodná pre každého a celá túra vedie mimo značené trasy výhradne po lesných a poľných cestách.

Časový plán: stretneme sa na zastávke „Nábrežie Hurbana Vajanského“ (Hušták, oproti býv. banke Slovakia) o 7.55 h. Autobus smer Ružomberok odchádza o 8.07 h (zo stanice o 8.00 h z náštupišťa č. 12). V Korytnici sme o 8.55 h. Domov z Liptovskej Lúžnej pôjdeme o 15.14 h.

Vedúci akcie: Tomáš Trstenský, tomas.trstensky@hiking.sk, domov 413 73 44, 0910 190 949

1. mája 2010 Cez tri hrádky

Trasa: Autobusom MHD Banská Bystrica – Rakytovce (pozri na mape)– Bývalá baňa – Badínsky hrádok – Jaskyňa Kremenia – Horné Pršany – Pamätník havarovaného lietadla – Malý malachovský hrádok – Veľký malachovský hrádok – Malachov – autobusom do BB.

Charakteristika: Ľahká turistická trasa pre každého, kto má rád prechádzku prírodou a zároveň obdivovanie historických miest našej minulosti. Navštívime tri hrádky, kde sídlili prví predkovia našej domoviny, spoznáme zabudnuté bane v Rakytovciach a navštívime nevšednú jaskyňu Kremenia a to všetko takmer za humnami.

Časový plán: Odchod je autobusom MHD č. 22 s odchodom 7.58 hodine zo Štadlerovho nábrežia. Tento spoj ide z Pieninskej, cez Radvaň, Kremničku do Rakytoviec. Z Malachova 14.30 do BB.

Vedúci akcie: (pozor – zmena vedúceho) Tomáš Trstenský, tomas.trstensky@hiking.sk, domov 413 73 44, 0910 190 949

8. mája 2010 Tlstá a Ostrá

Trasa: Banská Bystrica – Blatnica (auto) – Gaderská dolina (pozri na mape) – Vápenná dolina – Tlstá – Ostrá – Muráne – Konský dol – Blatnica – Banská Bystrica (auto).

Charakteristika: Náročná akcia do bralnej časti Veľkej Fatry. Čaká nás 17 km chôdze a 1100 m prevýšenia. Čistý čas chôdze je 6,5 h. Strmý výstup na Tlstú si spestríme prehliadkou vstupného portálu jaskyne Mažarná, vrcholovou odmenou na Tlstej (1373 m) zas budú nezabudnuteľné výhľady na bralnú časť Veľkej Fatry. Cez najvyšší bod trasy, Lubenú (1414 m), prejdeme hrebeňom na nižší, ale o to krajší bralný vrchol Ostrej (1247 m).

Časový plán: Odchod je z Huštáku spred poisťovne Allianz o 7.00 hodine. Vlastnými autami sa presunieme do Blatnice.

Vedúci akcie: Marek Pehanič, mobil: 0905 012 595, pehanic@gmail.com

15. mája 2010 Suľovské skaly

Trasa: Autobusom Banská Bystrica – Hričovské Podhradie (pozri na mape)– Hričovský hrad – Roháč – Súľovský hrad – Gotická brána – Chata Súľov – autobusom do BB.

Charakteristika: Ľahká turistická akcia s malým prevýšením za krásami stredného Považia, kde spoznáme nevídané krásy chránenej oblasti Súľovské skaly. Ak chcete vidieť profil trasy a presné parametre túry (vzdialenosť, prevýšenia a čistý čas chôdze) kliknite na tento odkaz.

Upozornenie: Doprava na akciu bude zmluvným autobusom, spolu s turistami z Horných Pršian, preto je potrebné svoju účasť nahlásiť vedúcim do 10. 5. 2010. Vstupné bude 10,-€ na osobu.

Časový plán: Zraz účastníkov bude na Horných Pršanoch o 5.45 hodine a na Huštáku (Allianz) o 6.00 hodine. Príchod do BB asi o 18.00 hodine.

Vedúci akcie: Vladimír Potocký pre Horné Pršany a Ján Ratkovský pre Kremničku (pozor – zmena vedúceho) jaratko@centrum.sk, 0910 488 732

22. mája Zákutiami Muránskej planiny

Trasa: Muráň (bus) (pozri na mape) – Muránska Lehota – sedlo Nemcová – Tri chotáre – sedlo Dielik (nefunkčný železničný tunel) – Paseky – tiesňava Martinova dolina – vyhliadka Voniaca – Ľavkovo – Tisovec (bus, vlak)

Charakteristika: stredne náročná celodenná túra pomedzím Muránskej planiny a Stolických vrchov s dĺžkou 20 km a čistým časom chôdze 6,5 hodín. Stúpanie je 1189 m a klesanie 1172 m (pozri profil trasy). Z podhradia Muránskeho hradu prejdeme okolo Muránskych rybníkov na odlesnený tiahly chrbát s peknými spätnými pohľadmi na Slovenské rudohorie i hrad. Cestou Márie Széchy vystúpime na Tri chotáre, z ktorých klesneme do sedla Dielik, pod ktorým prechádza 2002 m dlhý nikdy nesprevádzkovaný no prerazený železničný tunel (tzv. gemerské spojky), do ktorého nazrieme (pribaľte si čelovku alebo baterku). Pred horárňou Paseky prejdeme cez podjazd na nedokončenej železnici a vstúpime do mohutnej tiesňavy Martinova dolina, ktorou vystúpime na horskú lúku Voniaca s porastom poniklecov. Od zrubu na „orlom hniezde“ sa otvára z brala dychvyrážajúci letecký pohľad na Tisovec a okolie. Akcia je organizovaná spoločne s podbrezovskými turistami.

Časový plán: Zraz je na nástupišti AS BB č. 5 o 5.20 h. Autobus smer Košice odchádza o 5.30 h. V Muráni sme o 7.35 h. Domov z Tisovca pôjdeme o 17.00, 17.45 alebo 18.42 h.

Vedúci akcie: Tomáš Trstenský, tomas.trstensky@hiking.sk, domov 413 73 44, 0910 190 949

29. mája 2010 Martinské hole

Trasa: Vlakom Banská Bystrica – Vrútky, Piatrová (pozri na mape) – Diaľna – Minčol – Dlhá lúka – Zázrivá – Šíravy – Krížava – Veľká lúka – Vidlica – Veterné – Humience – Vrchstudienka – Príslopská dolina – Lázky – Bystrička – Martin – autobusom do BB.

Charakteristika: Stredne ťažká turistická akcia – hrebeňovka Martinských holí. Ak chcete vidieť profil trasy a presné parametre túry (vzdialenosť, prevýšenia a čistý čas chôdze) kliknite na tento odkaz.

Časový plán: Zraz je na železničnej stanici BB o 5.35 hodine, kde nasadneme na vlak smer Vrútky. Odchod vlaku o 5.44. Vo Vrútkach využijeme MHD smer Piatrová. Potom už pešo strmo na Minčol (1364). Tu začína prekrásna hrebeňovka, ktorá pokračuje cez Veľkú lúku (1476) až po Humience (1398). Ďalej strmo nadol na MHD do Bystričky. Z Martina do BB prídeme asi o 17.30 hodine.

Upozornenie: Na akciu odporúčam pevnú obuv a paličky.

Vedúci akcie: Ján Riša, mobil: 0903 270 642, jan.risa@slovanet.sk

5. júna 2010 Hrebeňom Oravskej vrchoviny

Trasa: Malé Borové (bus) (pozri trasu na mape)– Polianky – Grúň – Veľké Borové (rozhľadňa) – Vrchy – Malatiná – Vlčinec – kaplnka sv. Vendelína – Zadný Krnáč – Predný Krnáč – Brezovec – Dolný Kubín (bus, vlak)

Charakteristika: náročná túra s dĺžkou 25 km a čistým časom chôdze 6 hodín. Stúpanie je 645 m a klesanie 1145 m. Čaká nás tiahly hrebeňový prechod (pozri profil trasy) prevažne pasienkami Oravskej vrchoviny so stálymi ďalekými výhľadmi na Chočské vrchy, Západné Tatry, Oravu a Malú Fatru. Spoznáme malebné kopaničiarske obce Malé a Veľké Borové, Malatiná, mohutnú borovicu lesnú (Strom roka 2004) a turistickú rozhľadňu vo Veľkom Borovom, kaplnku patróna roľníkov a pastierov a túru ukončíme v metropole Oravy.

Časový plán: stretneme sa na AS BB na nástupišti č. 4 o 6.05. Autobus smer Stará Ľubovňa odchádza o 6.15 h. O 8.05 h prestupujeme v Liptovskom Mikuláši. V Malom Borovom sme o 9.08 h. Domov z Dolného Kubína nám idú spoje o 16.15 h alebo 17.32 h.

Vedúci akcie: (pozor – zmena vedúceho) Eva Sýkorková, eva.sykorkova@gmail.com, 0903 553 720

12. júna Na najvyšší bod Slovenského raja

Trasa: Stratená (vlak) (pozri trasu na mape)– roklina Tiesňavy – planina Hanesová – Honzovské – Nižná záhrada – planina Čuntava – Ondrejisko – Čuntava – sedlo Jama – Trsteník – Telgárt (bus)

Charakteristika: stredne náročná celodenná túra južnou časťou Slovenského raja a s dĺžkou 17 km a čistým časom chôdze 6 hodín (pozri profil trasy /v profile chýba záverečný neznačený úsek/). Od dedinky Stratená prejdeme neznámu roklinu Slovenského raja – Tiesňavy a prejdeme planinou Hanesová na planinu Čuntava s jednoduchou turistickou chatou Rita (bez bufetu). Vystúpime na najvyšší bod Slovenského raja – Ondrejisko, odkiaľ sa otvára výhľad na Kráľovohoľské a Vysoké Tatry, Spišský hrad a Slovenský raj. Poslednú etapu túry tvorí výstup na masív Trsteník s pralesnými smrečinami a odlesneným hrebeňom, kde sa ponúkajú ďaleké výhľady. Túra je organizovaná spoločne s podbrezovskými turistami.

Časový plán: zraz je na hlavnej železničnej stanici BB pred pokladňami o 6.10, aby sme včas kúpili zľavnený skupinový lístok. Osobný vlak smer Červená Skala odchádza o 6.28 h. V Stratenej sme o 8.54 h. Domov z Telgártu pôjdeme o 15.20, 16.13, 16.25 alebo 18.50 hodine.

Vedúci akcie: pozor – zmena vedúceho, túru povedie Peter Mlynarčík za Podbrezovú a tiež za Kremničku, mobil – 0903 546 087

19. júna 2010 Červené vrchy

Trasa: Podbanské (950) (pozri trasu na mape)– Tichá dolina – Suché sedlo – Kasprov vrch – Goričková – Kondratova kopa – Malolúčniak – Kresanica (2121,9) – Temniak – Stoly – Tomanovské sedlo – Tomanovská dolina – Tichá dolina – Podbanské (pozri zvyšok trasy na mape).

Popis trasy: Odchod ráno o 4.00 h vlastnými autami z parkoviska pred poisťovňou Allianz na Huštáku v Banskej Bystrici. Kráčať budeme asi od 6.00 h 36,3 km s prevýšením 1392,7 metrov. Čistý čas chôdze je vypočítaný na 13.20 h. Predpokladaný čas príchodu do BB je o 22.00 hod. Ak chcete vidieť profil trasy a presné parametre túry (vzdialenosť, prevýšenia a čistý čas chôdze)  pre výstup Tichou dolinou z Podbanského na Kasprov vrch a hrebeňovku po Temniak kliknite na tento odkaz. A profil a parametre túry pre zostup Tichou dolinou na Podbanské nájdete na tomto odkaze.

Charakteristika: Celodenná, ťažká-náročná túra len pre ozajstných turistických „fajnšmekrov“, do jednej z najkrajších, ťažko dostupných lokalít Západných Tatier – Červených vrchov, kam sa hocikto nedostane. Obdivovať budeme prvý kopec Vysokých Tatier od západu, Svinicu s Ľaliovým sedlom, ktoré delí Vysoké Tatry od Západných Tatier. Veľkú časť túry budeme jednou nohou v Poľsku. Nadchneme sa pohľadom na národný vrch, kresťanský symbol Poľska – Giewont s impozantným krížom a presvedčíme sa, že stojí za námahu na vlastné oči vidieť, že Červené vrchy si skutočne zaslúžia svoje pomenovanie.

Upozornenie: Je potrebné, aby sa vedúcemu akcie prihlasovali len absolventi kurzu základov VhT do 11. 6. 2010, nakoľko na akcii sa môže zúčastniť obmedzený počet záujemcov z dôvodu, že veľká časť trasy nie je značená a počet je podmienený účasťou inštruktorov VhT, ktorí môžu sprevádzať max. 5 klientov.

Vedúci akcie: Miloš Poliček, pretax@zoznam.sk, 0907 286 019

20. jún 2010 Kurz VhT (prax)

Praktická časť kurzu základov vysokohorskej turistiky (letný výcvik) sa uskutoční na cvičných skalkách v Kremničianskej doline (pozri na mape) nad mestskou časťou Banskej Bystrice – Kremnička. Cvičné skalky sú dostupné len pešo (do 30 minút) alebo bicyklom z Kremničky od žltej turistickej trasy Kremnička – Horné Pršany. Vopred prihlásení účastníci kurzu dostanú e-mailom presné pokyny k výcviku. Kurz je vedený kvalifikovanými inštruktormi a cvičiteľmi vysokohorskej turistiky.

24. – 27.jún 2010 Zraz VhT Vysoké Tatry

Tradičný Zraz VhT Vysoké Tatry – Tatranská Štrba. Ako každoročne aj v tomto roku sa Zrazu zúčastní aj náš klub.

Ubytovanie bude v kempe Tatranská Štrba (pozri na mape) vo vlastných stanoch, alebo v chatkách, ktoré náš klub vopred objedná podľa počtu prihlásených účastníkov. Preto, kto chce chatku (pre 4 osoby) musí sa prihlásiť u vedúceho akcie. Chatky sa objednajú na tri noci, preto počítam s príchodom účastníkov 24. 6. vo večerných hodinách.

Akcie sa môže zúčastniť každý záujemca, no na neznačené vrcholy s inštruktorom VhT v rajóne TANAP-u môžu len absolventi kurzu základov VhT s patričným výstrojom. Iní budú robiť svoje aktivity len po značených turistických cestách.

Dopravu si každý záujemca organizuje samostatne. Inštruktori VhT zamerajú svoje aktivity na Bradavicu, Zlobivú a Vysokú. Nezabudnúť na preukazy Základov VhT a KST.

Vedúci akcie: Milan Hlavatý tf. 048 410 35 03 mail: hlavaty.milan@mail.t-com.sk

3. júla 2010 Vyšehrad

Trasa: Banská Bystrica – Prievidza – Nitrianske Pravno (bus) – Solka (pozri trasu na mape) – Vyšehradské sedlo – Vyšehrad – Jasenovo (bus) – Turčianske Teplice (vlak).

Charakteristika: Zelenou značkou vystúpime Čertovou dolinou do Vyšehradského sedla a ďalej na Vyšehrad, z ktorého sú pekné výhľady na Veľkú Fatru. Vyšehrad je prírodná rezervácia s významným archeologickým náleziskom z doby bronzovej a železnej, kedy tu bolo mohutné hradisko. Z vrcholu zostúpime do Jasenova na autobus do Turčianskych Teplíc a odtiaľ vlakom do BB. Nenáročná túra trvá asi 4 hodiny. (Harmanecká mapa č. 120, 131) Podľa počasia a účasti môžeme zvoliť aj dlhšiu trasu (cca 5 hodín) z Nedožier modrou značkou (Via Magna). Ak chcete vidieť profil trasy z Nitrianskeho Pravna a presné parametre túry (vzdialenosť, prevýšenia a čistý čas chôdze) kliknite na tento odkaz alebo pozrite údaje pre trasu z Nedožier a priebeh trasy na mape.

Časový plán: Stretneme sa na autobusovom nádraží o 6.20 (nást. č. 4), autobus Brezno- Piešťany odchádza o 6.30, návrat do BB cca o 18.00.

Vedúci akcie: Paľo Jelenský – kontakt: 048 417 31 76, 0903 377 302, flegmo@mail.t-com.sk

10. júla 2010 Vysoké Tatry – Široká veža

Trasa: Autobusom Banská Bystrica – Starý Smokovec (pozri trasu na mape)– Hrebienok – Téryho chata – Priečne sedlo – Široká veža – Zbojnícka chata – Starý Smokovec – autobusom do BB.

Charakteristika: Ťažká vysokohorská akcia pod vedením inštruktorov VhT, čas pochodu 9 – 10 hodín, kde navštívime obidve Studené doliny a z Priečneho sedla vystúpia držitelia preukazu kurzu základov VhT na Širokú vežu (2461 m). Okrem výstupu na Širokú vežu, budeme kráčať po značených turistických chodníkoch, ktoré sú prístupné pre každého s dobrou kondíciou. Ak chcete vidieť profil trasy a presné parametre túry (vzdialenosť, prevýšenia a čistý čas chôdze) kliknite na tento odkaz.

Časový plán: Odchod účastníkov bude o 5.00 hodine z Huštáku spred Slovenskej poistovne. Príchod do BB asi o 20.00 hodine.

Upozornenie: Na akciu je potrebné prihlásiť sa záväzne u vedúceho akcie . Doprava bude zabezpečená zmluvným autobusom, poplatok 8,-€ sa bude vyberať pri nástupe do autobusu. V prípade malého záujmu sa doprava zabezpečuje vlastnými autami.

Vedúci akcie: Milan Hlavatý tf. 048 410 35 03 mail: hlavaty.milan@mail.t-com.sk

Dôležité upozornenie

  1. Turistických podujatí sa zúčastňuje každý dobrovoľne a na vlastné riziko. V prípade úrazu je každý účastník zodpovedný sám za seba a svoje konanie.
  2. Pri každej túre je nutné mať pri sebe preukaz zdravotného poistenia a tiež odporúčame poistiť výkon športových aktivít pre prípadný zásah Horskej záchrannej služby.
  3. Zdravotné ošetrenie je bezplatné pre všetkých, ale bezplatná záchrana HZS je len pre neplnoletých.
  4. Zaplatením členského poplatku KST na príslušný kalendárny rok majú členovia KST automaticky uzavreté  úrazové poistenie v poisťovni Kooperativa, no naďalej je vhodné individuálne poistiť výkon športových aktivít resp. zásah HZS!

1 komentár k článku “Kalendár turistických podujatí na sezónu jar-leto 2010”

  1. Vladislav Drahoš píše:

    Porovnávam program Lokomotívy i Kremničky. Kedysi som sa za Loko BB tiež zúčastňoval zostavovania plánu peších výletov a mnohé som aj viedol. Keby som nemal už 85 rokov a momentálne aj barly, bolo by z oboch programov čo si vybrať. Na Kremničke sa mi páčia najmä neošúchané trasy Tomáša Trstenského v štýle jeho článkov v Motyčkovom Cestovateľovi. Tie čítam vždy s mapou v ruke.