Májová výzva Krížna 2024

Silvia počas prebratia knižného daru

Silvia pri odovzdaní knižného daru

V utorok 11. júna 2024 podvečer sme u Zmaja vyhodnotili Májovú výzvu Krížna 2024. Ako tradične so  skvelou náladou a s neodmysliteľnými langošmi a pivom. V hodinovej prezentácii sme si prešli Májovú výzvu od prípravy po jej záver, prerozprávali sme si príbehy jej krátkej histórie a zamysleli sme sa nad, tým čo sme sa počas nej naučili.

Jano pri prebratí knižného daru

Jano pri odovzdaní knižného daru

Vrcholom večera bolo ocenenie najlepších. Medzi ženami zvíťazila Silvia Legíňová, ktorá zo Salašiek na Krížnu prešla za obdivuhodných 00:51:45 h, medzi mužmi Jano Kováč, ktorý spravil výzvu len o pár minút menej 00:47:28 h. Medzi silnými príbehmi výzvy je 5-sekundový rozdiel medzi prvým Janom a druhým Jozefom Krnáčom (alias Modrá fľaša), zlepšenie Štefana Rafanidesa o 12 minút s časom výrazne pod hodinu a obdivuhodný výkon Mike Mlyneka, ktorý krátko po akútnej hospitalizácii v strede týždňa vystúpal s nami v jednu májovú nedeľu na Krížnu.

V krátkej diskusii na záver sme sa dohodli, že si nevieme predstaviť budúci rok 2025 bez Májovej výzvy, určite nechceme skomercializovať výzvu vtiahnutí sponzorov. Mohli by sme ju pripraviť sami za podpory ďalších rovnocenných partnerov (turistické oddiely, Horoklub), teda partnerov, ktorí sa venujú výkonnostnej (vysokohorskej) turistike.

Bolo by skvelé, keby jarná Májová výzva mala aj svojho jesenného partnera, počas babieho leta by sme chceli pripraviť Výzvu babieho leta Panský diel (október 2024) zo Sásovej na vrchol Panského diela.

-Tono-

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár