Revitalizácia vlkanovského medokýša

Pramenište pred obnovou a vyčistený prameň (autor foto: TT)

Pramenište pred obnovou a vyčistený prameň (autor foto: TT)

V sobotu 9. júla 2022 tucet dobrovoľníkov spomedzi aktívnych obyvateľov Vlkanovej a členov nášho Klubu slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička zobrali náradie do rúk a pustili sa do obnovy spustnutého minerálneho prameňa nad Vlkanovou. Cez pracovný týždeň Johny vyčistil od vegetácie prístupový chodníček k prameňu a nanosil z okolia pár skál. Dočistenie, rozšírenie, vyhrabanie a označenie prístupu cez les a kríky sme dokončili dopoludnia. Najprácnejšie bolo vykopanie odtokového jarku plného naplaveného blata. Poniže prameňa sme zachovali malú prírodnú vodnú plochu, aby aj lesná zver mala odkiaľ piť vodu. Celý jarok sme vyložili hronskými okrúhliakmi, ktorých bolo na okolí dostatok. Vyčistili sme tiež okolie medokýša od náletových drevín a samotnú akumulačnú keramickú rúru, odkiaľ sa voda naberá. V nánose blata sa dokonca podarilo nájsť pôvodnú kovovú rúrku, takže je naspäť na svojom mieste pre pohodlné naberanie do fľaše (pozri fotku).

Po spevnení brehov sme sa pustili do čerstvých rezňov, ktoré zabezpečila pani starostka s ochotnými kuchárkami. Napokon sme poriešili oddychovú časť areálu a to drevené sedenie vo forme jednoduchých lavíc z padnutých stromov v okolí. Doplnili sme tiež ohnisko, keďže by bolo otázkou času, kedy by živelne vzniklo. Na obci Vlkanová ostáva dodatočné označenie prístupovej trasy od cintorína alebo od železničnej stanice šípkami. Veríme, že oddychový areál pri vlkanovskom medokýši budú ľudia hojne využívať na doplnenie chutnej minerálnej vody. Na základe rozboru, tunajšia voda spĺňa parametre na pitnú vodu, ale nie na každodenné požívanie pre zvýšený obsah minerálnych látok.

Súradnice prameňa sú: 48.672740; 19.153190 (pozri polohu na mape).

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným brigádnikom, pani starostke A. Klesniakovej za aktívnu podporu i osobnú účasť a obci Vlkanová za občerstvenie a materiálne zabezpečenie brigády. 

-TT-

Komentáre sú uzavreté.