Čistenie chodníkov na Krupinskej planine

Ochutnávka kozích výrobkov v Dačovom Lome (autor foto: TT)

Ochutnávka kozích výrobkov v Dačovom Lome (autor foto: TT)

V dňoch 10. – 13. júna sa konala dobrovoľnícka brigáda na zlepšenie stavu značených trás v našom kraji. Tento raz sme sa vybrali na opustenú Krupinskú planinu do širšieho okolia obce Sucháň. Ubytovanie bolo v obecnej ubytovni v starej cirkevnej škole v areáli amfiteátra v tichej hontianskej dedinke s ochotnou pani starostkou.

V piatok 11. júna sa pracovná skupina vybrala na trasu turisticko-náučného chodníka Sucháň – Trúbiaci kameň. Z lazu Zabry k nevšednej atrakcii Trúbiaceho kameňa po žltej značke a následne po zelenej značke naspäť po Suchánskej doline do obce. Všetky vykonané aktivity si môžete pozrieť v tomto dokumente, ktorý vznikol v spolupráci s ObÚ Sucháň ako monitoring stavu náučného chodníka. Príjemný večer sme strávili dlhým posedením pri živej hudbe pred ubytovňou.

V sobotu 12. júna sme dopoludnia absolvovali prehliadku dvoch ľudových domov s pani starostkou Triznovou v Sucháni. Počas dňa sme prešli a dočistili okružný náučný chodník Meričkovka do susednej obce Dačov Lom, kde nám pán Danka pripravil spoločne s pánom farárom a starostom pestrý program. Ako prvá bola prehliadka evanjelického chrámu s prednáškou o histórii od pána farára. Následne nám pán Danka previedol domom ľudových tradícii, kde sme si pozreli expozíciu o staršej i nedávenej minulosti Dačovho Lomu. Na záver si pre nás pripravili posedenie a občerstvenie v kultúrnom dome s ochutnávkou kozích produktov z miestnej farmy Novina a výborného guľáša. Nechýbalo posedenie pri harmonike.

V nedeľu 13. júna sme mototuristicky zašli na Španí laz k dominante okolia – vysielač. Nasledoval presun do Kosihoviec s výstupom a čistením chodníka na Kosihovský kamenný vrch (modrá). Ďalším výhľadovým bodom bola Opavská hora s rozhľadňou. Taktiež žltá značka z Opavy si vyžadovala vyčistenie od vegetácie a hlavne pre vysokú návštevnosť veže sme po trase a na vrchole zniesli až dve veľké vrecia odpadu! Podvečer na základe pozvania pani starostky zo Sucháňa sme sa zúčastnili divadelného komediálneho predstavenia „Pinďúr“.

Vďaka pestrému programu počas troch dní sme spoznali krásny kút Hontu a pohostinnosť v Dačovom Lome a Sucháni.

-TT-

Komentáre sú uzavreté.