Náhradná členská schôdza klubu za rok 2019

Momentka spod mičinskej Stráže (autor foto: PeterC)

Momentka spod mičinskej Stráže (autor foto: PeterC)

Pôvodne plánovaná výročná členská schôdza za rok 2019 mala byť v piatok 13. marca, ale zo známych dôvodov sa nemohla konať. Po uvoľnení opatrení bol určený náhradný termín na sobotu 27. júna, aby sa členská základňa stretla ešte pred letnými prázdninami.

Pre záujemcov o peší výlet bola pred schôdzou naplánovaná nenáročná turistika s cieľom v Banskej Bystrici.

Z Môlče dvadsiatka turistov prešla cez Hrabec, mičinskú Stráž a Starú kopu na Uhlisko. Cestou zbierali neskutočné množstvá hríbov a tiež pojedli divé čerešne. Tvoriaca sa búrka nad Starou kopou zrýchlila naše kroky a po 17-tej začala samotná schôdza.

Zmenila sa členka výkonného výboru klubu – naše rady doplnila Marika Richnovská.

Neprevzaté členské známky 2020 bude mať predseda Tomáš u seba na jesenných túrach.

-TT-

Komentáre sú uzavreté.