Jesenné čistenie chodníkov v Štiavnických vrchoch

Čistenie chodníka v Halčianskej doline (autor foto: Arpád Takács)

Čistenie chodníka v Halčianskej doline (autor foto: Arpád Takács)

V dňoch 1. – 3. novembra 2019 sa konala dobrovoľnícka brigáda na zlepšenie stavu menej frekventovaných turistických trás v severnej časti Štiavnických vrchov. Aktívnou účasťou na čistení chodníkov sa zúčastnilo osem členov klubu. Menovite: Marika, Silvia, Ján, Arpád, Milan, Ľubomír, Maroš a Tomáš. Súčasťou čistenia chodníkov bolo vyzbieranie odpadu. Bežného odpadu síce nebolo veľa (minimálne od návštevníkov hôr), zato smutné je, že bolo dosť odpadu po lesných robotníkoch na skládkach vyťaženého dreva. Našli sme aj viacero kusov starého plechu (z poľovníckych posedov?) a kuriozitou bol rozpadnutý detský kočík.

Hlavnú časť aktivity tvorilo vyčistenie siete TZT v Štiavnických vrchoch a to nasledovne:

 • odstránenie popadaných konárov na chodníkoch,
 • odstránenie väčších skál z chodníkov,
 • spriechodnenie trás od prekážajúcich vývratov,
 • prerezávka konárov zasahujúcich do trasy chodníkov,
 • zviditeľnenie pásového značenia – odstránenie konárov zakrývajúcich značky,
 • oprava vyvráteného kolového značenia náučného chodníka Podhorie,
 • oprava odpadnutých smerových tabúľ na vrchole Štálová.

Z KPČ boli čiastočne absolvované NCH Podhorie, NCH Kysihýbeľ a NCH Banská Hodruša.

Piatok 1. 11. Banská Belá – Dubinky – Volárska – Caniar – Kysihýbeľ – Banská Belá 

 • vzdialenosť 20,4 km,
 • trvanie 7.24 h,
 • stúpanie / klesanie 703 m,
 • priem. rýchlosť pohybu 3,9 km/h,
 • priebeh trasy (záznam túry)
 • fotografie od Arpáda

Sobota 2. 11. Banská Belá – Pohorie – Žakýlsky hrad – Štálová – Rejchard – Kozelník

 • vzdialenosť 17,7 km,
 • trvanie 6.49 h,
 • stúpanie 654 m,
 • klesanie 761 m,
 • priem. rýchlosť pohybu 3,6 km/h,
 • priebeh trasy (záznam túry)
 • fotografie od Arpáda

Nedeľa 3. 11. 

Banská Štiavnica (poznávací okruh) 

 • vzdialenosť 6,2 km,
 • trvanie 3.29 h,
 • stúpanie / klesanie 165 m,
 • priem. rýchlosť pohybu 3,1 km/h,
 • priebeh trasy (záznam túry)
 • fotografie od Arpáda

Banská Hodruša (náučný okruh) 

 • vzdialenosť 2,8 km,
 • trvanie 1.16 h,
 • stúpanie / klesanie 108 m,
 • priem. rýchlosť pohybu 3,2 km/h,
 • priebeh trasy (záznam túry)
 • fotografie od Arpáda
 • parametre túr spracoval Arpád Takács.

Brigádnikom ďakujem za účasť a podporu dobrovoľníctva. 

-TT-

Komentáre sú uzavreté.