3. Ponická jarná 30-ka 2018

Najzdatnejší turisti na Stráži, ktorí došli až do cieľa pochodu (autor foto: TT)

Najzdatnejší turisti na Stráži, ktorí došli až do cieľa pochodu (autor foto: TT)

V nedeľu 22. apríla 2018 sa na tretí ročník pochodu Ponická jarná 30-ka vybralo 43 účastníkov a trojica hafanov. Ešte za ranného chladu si turisti letmo prezreli miestne zaujímavosti (vodný hrad, artikulárny kostol a kaštieľ). Asfaltkou rozťahaná skupina vyšla na Hrabovú, kde nás dobehol Ľubo z Vlkanovej. Pod vysokým napätím zas číhal na nás Jano z Hornej Mičinej. Päť minút po zatvorení potravín sme dorazili do Dolnej Mičinej, tak sme si desiatovo posadali na lavičky k ihrisku s výhľadom na chátrajúci kaštieľ. Pekná lúčna pasáž so spätným výhľadom na ruinu nás doviedla do lesa vrchu Hrabec, kde sme mali skorý obed. Tu nastala panika a veľa účastníčok sa rozhodlo ponáhľať na prvý autobus do Môlče, čím neprešli ani 20 km. Zvyšok partie pokračoval krásnym krasovým úsekom v masíve Drienka. Cez Predbane k portálu Ponickej jaskyne a cez záhumnia na Veselú terasu, kde bol hodinový oddych presne na 20. km. Tu sa od nás odpojil Jano s Beou, ktorí sa vracali do Hornej Mičinej. Zato sa k nám pridali čerstvé posily Inga, Janka a Ondro. V krásnom priam letnom počasí sme pokračovali Ponikami na Strážu, kde sme si vychutnali výhľad polihovaním v tráve (bez zbytočného náhlenia, ktoré odišlo do Môlče…). Následne zostup na lúky Pôlč a do ústia Driekyne. Polovica kopla do vrtule a stihli vlak, ktorý ich odviezol na koncert Nohavicu a zvyšok posedel v miestnej pizzerii po zaslúžených 30-tich kilometroch.

Parametre trasy: 

-TT-

Komentáre sú uzavreté.