Kremnička na výlete v Starej Kremničke

Torzo dubiska na Kamenici (autor foto: TT)

Torzo dubiska na Kamenici (autor foto: TT)

V nedeľu 14. januára 2018 sa na prechod juhozápadnou zónou Kremnického pohoria postupne nazbieralo osem účastníkov. Po obhliadke žiarskeho „Moyzesovho“ parkového areálu s výbehmi exotickej zveriny sme uličkami vykročili na neďaleký Šibeničný vrch. Cestou sme sa na krátko zastavili na malom židovskom cintoríne a pokračovali výstupom na spomínaný vŕšok. Odtiaľto boli celkom dobré výhľady na celú Žiarsku kotlinu, pri ktorých sme sa vydýchali a následne prekráčali náhornou planinou cez zasnežené polia, lúky, úvozy a háje do centrálneho kremnického údolia s obcou Stará Kremnička. Tu nás čakal náš vopred dohodnutý sprievodca z OZ Kamenica – pán Kovár. Počas jeho výkladu sme pozvoľne vystúpali k štýlovému objektu miestnej železničnej staničky. Tu sme sa oboznámili s komplikovanou kúpno-predajnou históriou architektonicky pekného, no zubom času, ohlodaného, železničného domčeka. Naša trasa viedla ďalej po trati k bodu Kapustnica a odtiaľto nahor po strmine svahu na úzku stopu miestneho NCH vedúceho na vrcholový bod masívu Kamenica. Na vrcholovom skalisku sme si urobili pauzu a počas výhľadov sme skonzumovali vlastné zásoby. Ďalej nasledoval prechod rozsiahlym bukovým lesom do chotára roztrúsenej dedinky Pitelová. Z horného konca lazov sme hlavnou hradskou, striedavo lemovanou hustejšou i redšou zástavbou sklesali do údolia za dedinou Trnavá Hora. Rezko sme prešli cez sídlo a usalašili sa na tlačovku v miestnej vyhriatej pizzérií. Tu sme skonštatovali, že to bol napriek zimnému obdobiu pekný, zaujímavý a vydarený peší výlet.

Parametre túry:

-JančiVes-

Komentáre sú uzavreté.