Prihlasujte sa na zájazd do Osvienčimu

9. septembra 2017  Autobusový zájazd do Osvienčimu

ODCHOD AUTOBUSU BANSKÁ BYSTRICA cca 6.15 h

Trasa: B.Bystrica -D.Kubín /70/-Chyžné /47/-Krakow/85/-Oswiecim/65/, Osw. tábor/5/

Počet km tam cca 272

PREDPOKLADANÝ NÁVRAT: Banská Bystrica cca 22.00 h

POĽSKO – vďaka svojej polohe v strede Európy, bolo Poľsko po stáročia mostom medzi východom a západom. Dnes mu táto poloha opäť prináša hospodársku prosperitu. V minulom roku prekročilo poľské hranice viac ako 87 miliónov cudzincov. Aj keď väčšina z nich prichádza na jednodenné nákupy, stále viac turistov lákajú poľské pamiatky, starobylé mestá a nádherná krajina. Medzi najkrajšie patria národné parky v Tatrách, Beskydách, Pieninách, Krkonošiach a piesočné duny Baltského mora. Medzi najcennejšími pamiatkami sú renesančný zámok v Krakove, soľné bane vo Vieličke, či bazilika na Jasnej Hore v Čenstochovej. Veľký význam má znovuotvorenie „pobaltskej jantárovej cesty“, kde cez Poľsko začínajú tranzitovať početné výpravy turistov najmä zo západnej Európy.

PROGRAM

1.deň Odchod z Banskej Bystrice o cca 6.15 H, Príchod do OSWIECIMU cca do 12.00 H. Vstup do múzea Aus chwitz-Birkenau v Oswiecime o cca 12.30 H. Prehliadka trvá 3,5 hodiny.Skupina bude rozdelená na 2 časti a každá dostane slúchadlá a špeciálneho sprievod cu v poľskom jazyku. V areáli je aj obchod so suvenírmi a toalety. Pred vstupom do múzea sú prehliadky, prosíme, aby ste si so sebou vzali len doklady a prípadne peňaženku. Je povolené vziať tašku s max.rozmermi 30 x 20x10cm. V múzejných budovách nepoužívať mobilný telefón a ne fotiť s bleskom , v niektorých budovách je zákaz fotografovania-upozorní sprievodca. Najprv si pozriete múzeum-koncentračný tábor Auschwitz a potom so špeciálnymi sprievodcami naším autobusom odídete do cca 800 m vzdialeného tábora Birkenau , ktorý si tiež pozriete. Po prehliadke sa autobusom presuniete k centru mestečka Oswiecim, kratšie osobné voľno na námestí /sú tu reštaurácie, obchodíky , cukrárne , 2 kostoly, zámok a park s vyhliadkou na historický most.

Odchod v  podvečerných, cca 17.30 H, návrat vo večerných hod.

CENA: 36 EUR

POKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU

Cena zahŕňa: dopravu lux. klimatizovaným autobusom , 2 špeciálnych sprievodcov v CZ alebo SK alebo poľskom jazyku v Oswiecime – hlavná prehliadková trasa, poistenie Union proti úpadku CK, sluchátka-sú povinné od r.2009. sprievodca po trase zájazdu

Možné príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 2 EUR /os/deň     Poistenie zahŕňa: úraz, krádež liečebné náklady, zodpovednosť za škody, storno zájazdu /ak osoba stornuje 7 dní pred akciou…

Dokumentárny film Oswiecim-Auschwitz: dospelá os. 3,5 PLZ, študent 2,50 PLZ – nie je povinné

Mesto OSWIECIM   -44.000 obyv. Pamiatky: zámok, farský kostol.

Koncentračný tábor Auschwitz bol založený v apríli 1940, prvý transport prišiel v júni 1940 z Tarnowa.

Skladá sa z 3 hlav.táborov: Auschwitz I, Brzezinka, Auschwith II-Birkenau. Rozloha 40km2. Celkom tu zahynulo cca 4 mil.ľudí 28 národností. Štátne múzeum bolo založené v r.1947, od r.1979 – pamiatka Unesco.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Mena: Polsky zloty PLN…100 grošov. V obehu sú bankovky: 10,20,50,100,200 PZL, mince 1,2,5 PZL

a groše:1,2,5,10,50 gr.   kurz: 3,98-4

Platny cest. doklad: občiansky preukaz alebo cestovný pas /deti do 15 r , ktoré nemajú obč. preukaz, musí mať cest. pas/.

Potrebné tel.čísla: SK Veľvyslanectvo: 0048 22 5258110, 0048604533944,   polícia: 997,   1.pomoc 999 cestná pomoc:981

Cenník potravín orientačne: káva, čaj od 4-6PZL, studené nápoje od 3,50 PZL, hlavné jedlo od 16 PZL

Vedúca za Kremničku: Beata Maďarová, 0903 530 270, e-mail

Prihlášky posielajte vedúcej, lebo je nutné rezervovať vstup do objektu (pre obrovský záujem) a vyplatiť zálohu (prevodom 20,- € na osobu na bankový účet klubu) za vstupné. Do poznámky platby uveďte meno a počet osôb.

Komentáre sú uzavreté.