Značkárske aktivity v roku 2014

My všetci, ktorí chodíme po horách, často velebíme vďačným pohľadom  na dvojfarebný štvorec asi tak 10 x 10 cm, až ho pri blúdení objavíme na strome, skale, alebo drevenej tyči. Je to turistická značka, ktorá nás dokáže doviesť do bezpečia, do vykúrenej chaty, či ku svojim priateľom, ktorých som v hustej hmle stratil. Až porovnám turistické značenie v európskych horách, tak naše česko–slovenské je na prvom mieste. Preto tí, ktorí sa zaslúžili  a stále sa starajú o naše turistické značenie, si zaslúžia našu úctu a vďaku.

V tomto roku značkárska skupina z Klubu slovenských turistov Turista Horné Pršany pod vedením Jána Oravca obnovila 75 km peších turistických trás a 14 km lyžiarskych trás. Boli to turistické trasy:

  • Skalka – Banská Bystrica (Chodník Kamila Linharta, modrá),
  • Krížna – Staré Hory (modrá),
  • sedlo Veľký Šturec – Kráľova studňa – Harmanec (Cesta hrdinov SNP, červená E8),
  • Skalka – Tajov (žltá),
  • Brestová – Skalka (červená).

Okrem toho vymenili a opravili niekoľko turistických pútačov a smerových tabúľ.

Ďakujeme značkárskej skupine z Horných Pršian, hosťuje tam aj náš člen Marián Ferenčuk, za  odvedenú prácu.

-MH-

Komentáre sú uzavreté.