Pútnická cesta Staré Hory – Banská Bystrica

Na nedeľnú pútnickú cestu zo Starých Hôr do Banskej Bystrice cez Španiu Dolinu sa vydala jedenástka účastníkov 13. júla 2014. Od starohorskej baziliky cez Studničku a Piesky do Španej Doliny, kde sme našli ústie banského prekopu na Piesky. Na samotnú kalvársku cestu sme nastúpili pri kaplnke Božieho hrobu (kópia z Jeruzalema) a cez Golgotu starým úvozom na lúky Zadky s výhľadom na Kremnické vrchy. Najkrajšou vyhliadkou po trase bolo bralo s divými včelami v masíve Baranova. Netradičné pohľady na naše mesto ponúkli pasienky nad Jakubom, kde sme zišli do Kostiviarskej. Nevynechali sme 2. zastavenie krížovej cesty a pamätník Ľuda Ondrejova, ktorý ukrytý pod cestou je neznámou pamätihodnosťou. Na Medenom Hámri sme si pozreli čerstvo postavené 1. zastavenie kalvárskej cesty v parčíku cisárovnej Sissi a zamierili na Jesenský vŕšok, kde je zachovaná niekdajšia železničná zastávka Banská Bystrica a podjazd starej trate do Harmanca. Púť sme symbolicky ukončili pri plastike Krista na Olivovej hore na rohu farského kostola, odkiaľ v minulosti vyrážali pútnici na najdlhšiu krížovú cestu na Slovensku s dĺžkou 11 km.

Parametre túry:

  • vzdialenosť 20,3 km,
  • trvanie 7.00 h (z toho hodinový oddych v Španej Doline),
  • stúpanie 878 m,
  • klesanie 980 m,
  • priebeh trasy na mape.

-TT-

Komentáre sú uzavreté.